De som har spilt «World of Warcraft», verdens mest populære onlinespill med 8,5 millioner betalende brukere, vil skjønne hva det dreier seg om. Erfaring fra dette spillet vil sågar komme godt med når leksene skal gjøres fra høsten 2008.Den nye måten å gjøre lekser på er utviklet i regi av prosjektet Real Digital, som lager nye læremidler basert på spillteknologi. Utviklingen er gjort i tråd med Kunnskapsløftets læreplaner i realfagene, og skjer i samarbeid med Oslo kommunes store digitale læremiddelprosjekt. Universitetet i Oslo bidrar også.Rent konkret er det to spill, «World Beside» og «Kikora», som skal benyttes.- Vi har store forventninger til disse to prosjektene. I spillet «World Beside» vil elevene kunne løse matematikk- og naturfagoppgaver på samme måte som de løser oppgaver i populære dataspill. Med matematikkprogrammet «Kikora» vil de få automatiske tilbakemeldinger på om de løser oppgavene riktig, hvis ikke får de hint om hvordan de skal gå videre for å få korrekt svar, sier skoledirektør Astrid Søgnen til Aftenposten.