Flere innvandrere blant narkomane

Andelen innvandrere blant de tunge rusmisbrukerne øker kraftig.

Næringsliv

Rusmiddeletaten i Oslo anslår at i overkant av 30 prosent av menneskene i det åpne, tunge rusmiljøet i Skippergata i Oslo sentrum er brukere med etnisk minoritetsbakgrunn.Gruppeleder Børge Erdal i Uteseksjonen i Oslo sier til Vårt Land at man bare unntaksvis så mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn i de åpne rusmiljøene for ti år siden.Innvandrernarkomane står ofte helt alene, ifølge Geir Moshuus ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).- Narkomane med minoritetsbakgrunn er ekstra sårbare fordi de både blir avvist av familie og venner - og andre norske rusmisbrukere, sier Moshuus.

Nyheter
Næringsliv