Fram til nå har Seadrill blitt pålagt dagbøter på 2 millioner kroner, en sats som skulle økes til 4 millioner kroner. Det ble for mye, og Fredriksens menn måtte ta en jafs av det sureste eplet: Fram til nå har Seadrill blitt pålagt dagbøter på 2 millioner kroner, en sats som skulle økes til 4 millioner kroner. Det ble for mye, og Fredriksens menn måtte ta en jafs av det sureste eplet: - Styret kom til den konklusjon at det ikke var noen vei utenom å komme med budet, sett i lys av at de dramatiske dagbøtene på 2 millioner kroner, som snart øker til 4 millioner kroner dagen, heter det i en pressemelding fra Seadrill.Dokumentene ble mandag lagt fram for Oslo Børs for kontroll og godkjenning.
Kompensasjon
Pristilbudet er ifølge selskapet i tråd med Oslo Børs' pålegg til Seadrill. Tilbudet blir stående i fire uker. Seadrill understreker at de vil gå aggressivt til verks for å få full kompensasjon fra Oslo Børs, både for økonomiske og andre tap selskapet lider som følge av det framtvungne budet.- Vi gleder oss ikke til å få kjørt denne saken, for den vil ta mye tid, men vi ser fram til at den får en prosessuelt forsvarlig behandling, John Fredriksens høyre hånd Tor Olav Trøim til E24.