Ifølge Corporate Advice and Research AS (CAR) meldes det at International Group P&I kommer til å trekke forsikringsdekningen av båter som klassifiseres som 'substandard'. Ifølge Corporate Advice and Research AS (CAR) meldes det at International Group P&I kommer til å trekke forsikringsdekningen av båter som klassifiseres som 'substandard'. - Spesielt bulkflåten står overfor en større tvungen oppgradering, og det er i første rekke klasseselskapene som skal implementere dette gjennom sine inspeksjoner, skriver meglerhuset.- TECO merker allerede stort påtrykk fra eksisterende kunder. Mange redere vil måtte ta et skippertak for å oppgradere standarden de nærmeste to årene, men økt vedlikehold kommer til å vedvare utover dette. TECO opererer i et marked hvor etterspørselen kommer til å øke betydelig i årene som kommer, skriver CAR.Det gjøres oppmerksom på at CAR har utført corporate-oppdrag for TECO Coating Services ASA den siste måneden.TECO-aksjen omsettes for 9,30 kroner, uendret i forhold til frdag.