Moelven med rekordresultat

Moelven rapporterer om rekordresultat i første kvartal.

Næringsliv

Moelven har økt driftresultatet med 175 millioner kroner sammenliknet med tilsvarende kvartal året før og har satt resultatrekord med 226 millioner kroner for årets første kvartal, fremgår det av en pressemelding. Moelven har økt driftresultatet med 175 millioner kroner sammenliknet med tilsvarende kvartal året før og har satt resultatrekord med 226 millioner kroner for årets første kvartal, fremgår det av en pressemelding. Konsernet har for første kvartal driftsinntekter på 1.989 millioner kroner sammenliknet med 1.557 millioner kroner året før. Resultat før skatt ble 218 millioner kroner, opp fra 42 millioner kroner i første kvartal 2006.Det er de meget gode markedsforholdene som er hovedårsaken til resultatforbedringen.- Siden første kvartal i 2006 er det også gjennomført flere interne effektiviseringstiltak som også bidrar til resultatforbedringen på 174,9 millioner krnoer. Selv om effektiviseringstiltakene som er gjennomført i sum står for en mindre del av resultatforbedringen enn det som kan tilskrives markedsforholdene, vil tiltakene som er gjennomført bidra til å sikre konsernet en tilfredsstillende lønnsomhet når markedsforholdene stabiliserer seg på et mer normalt nivå, sier konsernsjef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA.Samlet forventer styret at den positive utviklingen i markedsforholdene i Skandinavia fortsetter i andre kvartal, men at andre halvår vil vise en utflating. Aktivitetsnivået i Sverige forventes å holde seg høyt noe lenger enn i Danmark og Norge. Samlet etterspørsel etter konsernets produkter og tjenester forventes å bli høyere enn året før.

Nyheter
Næringsliv