- Vi sitter nå med siste hånd på en forstudie som skal presenteres i Ugandas hovedstad Kampala i begynnelsen av juni, sier direktør Trygve Brandrud iTotalmarked Nortura til Nationen.Deretter skal myndighetene i Uganda avgjøre om de vil gå videre med forslagene som kommer fram i rapporten. Norturas forslag tar utgangspunkt i alt fra en samvirkemodell til privat og offentlig eierstruktur. Hvis Uganda synes forslagene er bra, vil Nortura bistå landet med å utvikle en eksportrettet kjøttindustri.- Vi står klare både med moderne slakteriutstyr og kompetanse for å heve nivået i landets kjøttindustri, sier Brandrud.Han mener et mål må være å hjelpe utviklingsland til å hevde seg i konkurransen med for eksempel Brasil. Brandrud ser samtidig at Norge kan få behov for mer importert kjøtt i framtiden, og legger ikke skjul på at Uganda kan bli en mulig eksportør av storfekjøtt til Norge