Handelsbalansen mot utlandet, regnet uten skip og oljeplattformer, viste et overskudd på 27,2 milliarder kroner i mars, mot et overskudd på 25,3 milliarder kroner i foregående måned, viser tall ifølge Statistisk sentralbyrå mandag.Eksporten utgjorde 68,2 milliarder kroner, tilsvarende en nedgang på 4,0 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens importen utgjorde 41,0 milliarder kroner, noe som utgjør en oppgang på 11,3 prosent.Handelsbalansen eksklusive eksport av råolje og naturgass viste et underskudd på 10,8 milliarder kroner. I samme periode i fjor var underskuddet 10,3 milliarder kroner.Mer finner du hos.