Aker Kværner skal få på plass den flytende oljeproduksjons- og lagringsenheten Sevan Hummingbird, eid av Sevan Production Services, på Chestnut-feltet på britisk sokkel i Nordsjøen. Aker Kværner skal få på plass den flytende oljeproduksjons- og lagringsenheten Sevan Hummingbird, eid av Sevan Production Services, på Chestnut-feltet på britisk sokkel i Nordsjøen. Kontraktsverdien er på 145 millioner kroner.