Kommunikasjonshuset Dinamo skal hjelpe Norges Skiforbund til å kompensere for tapet. Automatinntektene har gått til å finansiere bredden og rekrutteringen, og målet er at samarbeidet med kommunikasjonshuset skal før til etableringen av en ny kommersiell plattform som skal opprettholde aktiviteten i ski-Norge. (©NTB)Kommunikasjonshuset Dinamo skal hjelpe Norges Skiforbund til å kompensere for tapet. Automatinntektene har gått til å finansiere bredden og rekrutteringen, og målet er at samarbeidet med kommunikasjonshuset skal før til etableringen av en ny kommersiell plattform som skal opprettholde aktiviteten i ski-Norge. (©NTB)