Frigstad Discoverer Invest ble tatt opp til notering på Oslo Børs i dag. Så langt er det omsatt bare tre poster, alle til kurs 48 kroner, noe som priser selskapet til 1,032 milliarder kroner.Frigstad Discoverer Invest ble tatt opp til notering på Oslo Børs i dag. Så langt er det omsatt bare tre poster, alle til kurs 48 kroner, noe som priser selskapet til 1,032 milliarder kroner.