Aker Kværner opplyser at Statoil har forlenget en brønntjenestekontrakt med selskapet med to år. Kontrakten gjelder Tampen og Halten/Nordland på norsk sokkel. Kontraktsverdien er estimert til 400 millioner kroner.Aker Kværner opplyser at Statoil har forlenget en brønntjenestekontrakt med selskapet med to år. Kontrakten gjelder Tampen og Halten/Nordland på norsk sokkel. Kontraktsverdien er estimert til 400 millioner kroner.