Stolt-Nielsens Transportation Group har inngått en avtale med SLS Shipbuilding om å kjøpe fire 43.000 dødvekttonns kjemikalietankere med leveranse i 2011 til 2012. Prisen er om lag 340 millioner dollar.Stolt-Nielsens Transportation Group har inngått en avtale med SLS Shipbuilding om å kjøpe fire 43.000 dødvekttonns kjemikalietankere med leveranse i 2011 til 2012. Prisen er om lag 340 millioner dollar.