Advokaten har erkjent uttak fra en klientkonto på 747.696 kroner, uttak som blant annet rammet to brødre som hun var oppnevnt som hjelpeverge for etter at moren deres døde. De til sammen ni uttakene ble gjort i perioden august 2003 til mars 2006. Advokaten har erkjent uttak fra en klientkonto på 747.696 kroner, uttak som blant annet rammet to brødre som hun var oppnevnt som hjelpeverge for etter at moren deres døde. De til sammen ni uttakene ble gjort i perioden august 2003 til mars 2006. Den tidligere advokaten har imidlertid bare erkjent straffskyld for tre tilfeller der hun tok ut til sammen 380.000 kroner. I tillegg til ti måneders fengsel, fradømmes kvinnen dessuten retten til å utøve advokatvirksomhet for alltid, framgår det av dommen i tingretten.Dommen er lik aktors påstand, men hun slipper unna med noe lavere erstatning til klientene som er rammet av underslaget. Hun dømmes til å betale 213.568 kroner i erstatning, samt 6.000 kroner i saksomkostninger. (©NTB)