Tall fra det amerikanske finansdepartementet viser at utlendinger sto for nettokjøp av verdipapirer for 58,1 milliarder dollar i februar, ned fra 98,8 milliarder dollar måneden før.Det var til sammenligning ventet at nettokjøpet skulle falle til 75,0 milliarder dollar i perioden, ifølge Bloomberg.