Duket for Norwegian-bank

Nå vil Norwegian-sjef Bjørn Kjos også tilby deg banktjenester.

Næringsliv

Kredittilsynet anbefaler Finansdepartementet å gi Bank Norwegian konsesjon som forretningsbank, ifølge en pressemelding fra tilsynet.Bank Norwegian skal drive ordinær bankvirksomhet og tilby tradisjonelle banktjenester rettet mot personmarkedet. Bank Norwegians produkter vil bli distribuert via internettNorwegian ønsket opprinnelig en eierandel på 25 prosent i banken, men Kredittilsynet mener at 20 prosent er nok.Banken vil bli etablert som et 100 prosent eierselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Selskapet skal ikke drive annen virksomhet enn å forvalte eierinteressene sine i Bank Norwegian AS.

Nyheter
Næringsliv