Hoderystende til norske avgifter

Svensk fisker er hoderystende til avgiftene norske fiskere betaler for alle typer kontroll de er pålagt å ha om bord.

Næringsliv

Norske fiskere er ifølge Fiskaren på toppen når det gjelder avgifter. De betaler for det meste, alt fra Kystoppsynet til det å stå oppført i Fiskeridirektoratets merkeregister.Svenske fiskere har ingen produktavgift, som i Norge finansierer fiskernes sykelønnsordning og arbeidsløshetstrygd.- Vi betaler bare timepris når inspektørene fra Fiskeriverket kontrollerer båten. Det er snakk om noen få tusenlapper, selv om de kommer helt fra Göteborg. I tillegg betaler fiskerne en beskjeden havneavgift per båtmeter for å ligge ved kai i Strömstad, der auksjonen for rekefiskerne i nordre Bohuslän befinner seg, sier den svenske rekefiskeren Rune Nilsen, ifølge Fiskaren.Nilsen er hoderystende til avgiftene norske fiskere betaler for alle typer kontroll de er pålagt å ha om bord.Svenske fiskere har ingen produktavgift. De betaler isteden pengene over skatteseddelen, men beløpene ser tilnærmet like ut.

Nyheter
Næringsliv