Nytt Statkraft-styre

Både Gunn Wærsted og Olav Fjell går ut av Statkraft-styret.

Næringsliv

Førstesekretær Ellen Stensrud, adm. dir. Egil Nordvik og prosjektdirektør Berit Rødseth ble på et ordinært foretaksmøte i dag valgt som nye styremedlemmer i Statkraft SF og Statkraft AS, går det frem av en børsmelding. Førstesekretær Ellen Stensrud, adm. dir. Egil Nordvik og prosjektdirektør Berit Rødseth ble på et ordinært foretaksmøte i dag valgt som nye styremedlemmer i Statkraft SF og Statkraft AS, går det frem av en børsmelding. Førstnevnte går inn som nestleder. De tre overtar etter Gunn Wærsted, Olav Fjell og Marit Büch-Holm.Styret i Statkraft SF og Statkraft AS ledes av Arvid Grundekjøn, og består i tillegg til de nevnte av Aud Mork, Halvor Stenstadvold, Odd Vanvik, Thorbjørn Holøs og Astri Botten Larsen. De tre sistnevnte er ansattevalgte styremedlemmer.

Nyheter
Næringsliv