Sosialhjelpmottakere dør tidligere

Sosialhjelpmottakere mellom 18 og 57 år har over tre ganger så høy dødelighet som personer i yrkesaktiv alder som ikke mottar sosialhjelp. Alvorligst er situasjonen for menn.

Næringsliv

Det er første gang at det er forsket på denne sammenhengen, og resultatet kommer fram i en studie fra forskere ved Høgskolen i Oslo, skriver Aftenposten.Undersøkelsen viser at mens det er tre ganger så høy dødelighet blant sosialhjelpmottakere generelt og resten av befolkningen, er dødeligheten fem ganger høyere for menn som mottar sosialhjelp.Rus er en vesentlig årsak til dødeligheten. Når forskerne korrigerer for utdanning, inntekt og sivilstand, viser det seg at sosialhjelpsklientene kommer vesentlig dårligere ut enn resten av befolkningen her i landet.Studien sier ikke noe om at det er helseskadelig å få hjelp på sosialen eller om ordningen ikke når de svakeste.- Det trenger vi mer forskning på. Personer med helseproblemer blir i alle fall neppe noe bedre av å få sosialhjelp. Målet med ordningen er å være et siste sikkerhetsnett i velferdsstaten, men den fungerer ikke som et springbrett tilbake i samfunnet, sier Sille Ohrem Naper, doktorgradsstipendiat ved Avdeling for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo.Studien er gjort på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Avdelingsdirektør Per Inge Langeng sier resultatet er bekymringsfullt, og at sosialmottakerne som gruppe må tas på alvor i det nye kvalifiseringsprogrammet fra NAV og i den videre oppfølgingen, særlig i forhold til rusomsorg. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv