15.000 selskaper kan gå konkurs

Andelen selskaper med betalingsanmerkning er faretruende høy. 15.000 selskaper kan gå konkurs.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix

Finansavisen kan fortelle at en undersøkelse gjennomført av Lindorff Decision viser at antall betalingsanmerkninger har økt med over 20 prosent hos norske aksjeselskaper de siste 12 månedene. Samtidig er tallene fra andre kvartal de høyeste på tre år. Finansavisen kan fortelle at en undersøkelse gjennomført av Lindorff Decision viser at antall betalingsanmerkninger har økt med over 20 prosent hos norske aksjeselskaper de siste 12 månedene. Samtidig er tallene fra andre kvartal de høyeste på tre år. - De dårlige betalerne blir enda dårligere. Det er første gang på lenge at vi ser en signifikant endring i antall bedrifter som er i faresonen når det gjelder kredittverdighet. Hvis den trenden vi ser nå fortsetter, vil de som har vært minst flinke til å kredittsjekke tape penger. Per nå har AS Norge 7,5 milliarder kroner utestående, og vi mener dette er i faresonen, sier Tore Neby, adm. direktør i Lindorff Decision, til Finansavisen.Lindorff venter 1.700 konkurser i løpet av andre halvår, tilsvarende en økning på 10 prosent mot fjoråret. Av de drøyt 200.000 norske aksjeselskapene som er registrert, er det rundt 15.000 selskaper som har middels til høy risiko for å gå konkurs, ifølge Lindorff.