483.000 bedrifter i Norge

Det er registrert nesten 483.000 bedrifter i Norge.

Det var registrert 482.598 bedrifter i Norge per 1. juli 2007. De fleste bedriftene finnes innenfor forretningsmessig tjenesteyting, utleievirksomhet og eiendomsdrift (26 prosent av alle bedrifter), varehandel (15 prosent) samt jord- og skogbruk (13 prosent). Det var registrert 482.598 bedrifter i Norge per 1. juli 2007. De fleste bedriftene finnes innenfor forretningsmessig tjenesteyting, utleievirksomhet og eiendomsdrift (26 prosent av alle bedrifter), varehandel (15 prosent) samt jord- og skogbruk (13 prosent). Dette viser statistikk fra Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og foretaksregister.Les mer her.