Amerikansk handelsunderskudd på 60 milliarder dollar

Det amerikanske handelsunderskuddet ble i mai på 60 milliarder dollar.

I mai var det amerikanske handelsunderskuddet for varer og tjenester på 60,0 milliarder dollar.Ifølge en sammenstilling foretatt av Bloomberg News var det på forhånd ventet et underskudd på 60,0 milliarder dollar.Importen steg 2,3 prosent til 192,1 milliarder dollar i perioden. Eksporten steg 2,2 prosent til 132,0 milliarder dollar.