Aspiritus somlet - Olav Sylte frifunnet

15. november 2006 ble advokat Olav Sylte frifunnet i Kristiansand tingrett for å ha anklaget selskapet for å drive med svindel. Nå er også anken avvist.

I kjølvannet av at pyramidenbølgen var i ferd med å legge seg i 2003 - 2004 gikk advokat Olav Sylte, på vegne av klienter, hardt ut mot WGI og Aspiritus N.V. Han hevdet blant annet at selskapene hadde drevet med svindel.Aspiritus,ved advokat Per Danielsen, svarte med å ta ut søksmål mot advokat Olav Sylte.15. november i fjor ble advokat Olav Sylte frifunnet, og Aspiritus dømt til å betale 290.181 kroner i saksomkostninger til Olav Sylte innen 2 uker fra forkynnelse av dommen, med tillegg av forsinkelsesrenter. Men Aspiritus og Danielsen godtok ikke dette og svarte med å anke saken inn for Agder Lagmannsrett.12. januar i år ble anken henvist til ankeforhandling. Etter begjæring fra Sylte traff lagmannsretten den 25. april beslutningen om at Aspiritus måtte stille sikkerhet for Syltes saksomkostninger for lagmannsretten for 400.000 kroner.Aspiritus påkjærte begjæringen til Høyesteretts kjæremålsutvalg, som ved kjennelse forkastet denne den 7. juni, med frist for å stille sikkerhet til 3 uker etter forkynnelsen av kjærmålsutvalgets kjennelse 13. juni 2007.Aspiritus prosessfullmektig, Per Danielsen, vedtok forkynnelsen den 13. juni, men først ved telefaks den 7. juli ble det bedt om å få fristen forlenget, fremgår det av kjennelsen i Agder Lagmannsrett.Lagmannsretten bemerker 10. juli at fristen for sikkerhetsstillelse utløp 4. juli 2007 og at begjæringen om forlengelse av fristen først ble avsendt etter utløpet av fristen. Anken blir etter dette å avvise, heter det fra lagmannsretten.Aspiritus plikter etter dette å betale Olav Syltes omkostninger for lagmannsretten på 21.562,5 kroner, med tillegg av renter, innen 2 uker fra forkynnelsen av lagmannsretten kjennelse.OppsummertI klartekst betyr dette at ankesaken er avvist og at dommen fra tingsretten, som blankt frifant advokat Olav Sylte, nå er rettskraftig.Aspiritus må i tillegg betale saksomkostninger på 290.181 kroner pluss 21.562,50 kroner.Aspiritus, og prosessfullmektig Per Danielsen, forspilte på sin side sjansene i en eventuell ankesak ved at fristene ikke ble overholdt (jfr. Bøhn, Domstolloven s 461).Les også:

WGI-leder vil vitne om lureriTidligere verdensleder i WGI, Tor Anders Petterøe, vil vitne til fordel for advokaten som har omtalt overgangen fra WGI til Aspiritus som lureri.(HegnarOnline) (HegnarOnline) 09.03.0609.03.06
Aspiritus møter advokat Sylte i rettenI morgen møter advokat Olav Sylte Aspiritus i forberedende rettsmøte i Kristiansand. Advokat Per Danielsen mener Sylte har store problemer i saken.(HegnarOnline) (HegnarOnline) 08.03.0608.03.06
Advokat Sylte møter Aspiritus i rettenI morgen må advokat Olav Sylte gi tilsvar på Aspiritus krav om dementering, oppreisning og erstatning i forbindelse med uttalelser han kom med for et år siden.(HegnarOnline) (HegnarOnline) 31.01.0631.01.06
Aspiritus saksøker SylteAdvokat Per Danielsen saksøker, på vegne av Aspiritus, advokat Olav Sylte for injurier.(HegnarOnline) (HegnarOnline) 28.09.0528.09.05
WGI-leder møtte advokat SylteMøtet mellom advokat Olav Sylte og verdensleder Tor Anders Petterøe i tidligere WGI ble kort og heftig.(HegnarOnline) (HegnarOnline) 15.06.0515.06.05
Sylte møter WGI-lederneAdvokat Olav Sylte møter i dag WGI-lederne i forliksrådet i Fredrikstad tinghus. Greg Kennedy neste?(HegnarOnline) (HegnarOnline) 15.06.0515.06.05
Aspiritus saksøker SylteAdvokat Olav Sylte og amanuensis Gorm Kunøe ved BI kan vente seg søksmålet fra Aspiritus tidlig i neste uke?(HegnarOnline) (HegnarOnline) 05.05.0505.05.05
Aspiritus i strupen på advokat SylteAspiritus går nå i strupen på advokat Olav Sylte med et åpent brev. Styret i Aspiritus utfordrer blant annet Sylte til å gamble om en million kroner. Og han kan regne med å få besøk av en av selskapets "service agents".(HegnarOnline) (HegnarOnline) 14.04.0514.04.05
Sylte går etter Greg KennedyAdvokat Olav Sylte vil nå også gå etter den mye omtalte WGI-gründeren Greg Kennedy.(HegnarOnline) (HegnarOnline) 13.04.0513.04.05
Utrygt for WGI-ledereAdvokat Olav Sylte vurderer å ta arrest i verdier verdenselederne i WGI sitter på. Hus, hytte, leiligheter og biler.(HegnarOnline) (HegnarOnline) 13.04.0513.04.05
Advokat tror ikke på AspiritusAdvokat Olav Sylte tror Aspiritus raskt vil få problemer.(HegnarOnline) (HegnarOnline) 11.04.0511.04.05
Advokat Sylte gir seg ikkeAdvokat Olav Sylte er så sikker i sin sak at han jobber på "no cure no pay-basis" for WGI-medlemmene.(HegnarOnline) (HegnarOnline) 11.04.0511.04.05
Alt om AspiritusHer finner du alt om hvordan WGI ble overtatt av Aspiritus og hva som møter de gamle WGI-medlemmene nå.(HegnarOnline) (HegnarOnline) 11.04.0511.04.05