Avslutter Solstad-kontrakter

To Solstad Offshore-fartøy har fått sine kontrakter avsluttet, men selskapet beholder optimismen.

Reliance har benyttet sin opsjon på å avslutte kontraktene med Solstad Offshores to ankerhåndteringsfartøyer "Normand Jarl" og "Normand Trym" med 30 dagers varsel, går det frem av en børsmelding.Kanselleringen skyldes forsinkelser i Reliances boreprogram.Begge skipene har støttet boreoperasjoner i India.Solstad Offshore understreker imidlertid at "markedet for denne type skip er veldig sterkt og at selskapet forventer å ta fordel av dagens gode markedsforhold".