Bellona belånt til pipen

Bellonas hytte i Arendal kan ryke. Det samme kan det nyoppussede miljøskipet Kallinika.

Scanpix / Scanpix

Ifølge DN er Miljøstiftelsen Bellona belånt til pipen, noe som betyr at både hytten i Arendal og det nyoppussede miljøskipet Kallinika kan ryke. Ifølge DN er Miljøstiftelsen Bellona belånt til pipen, noe som betyr at både hytten i Arendal og det nyoppussede miljøskipet Kallinika kan ryke. Bellona fikk et underskudd på nesten 600.000 kroner i fjor, nnoe som betyr at egenkapitalen er negativ med snaue 900.000 kroner. Bellona hadde da overtrukket kassekredittgrensen med 45.000 kroner.Bellona-styret begrunner muligheten for fortsatt drift med blant annet potensielle inntekter fra et mulig salg av hytta.