De fleste kommuner slurver med gjeldsrådgivning

Tre av fire kommuner bryter med sin lovpålagte oppgave om å hjelpe gjeldsofre med veiledning og informasjon. Helt uakseptabelt, mener Forbrukerrådet.

Næringsliv

Bare hver fjerde kommune utfører oppgaven på en tilfredsstillende måte, viser en undersøkelser Forbrukerrådet har gjennomført.- Folk med gjeldsproblemer risikerer å grave seg dypere og dypere ned i gjørma fordi de ikke får den hjelpen de har krav på. Det er fullstendig uakseptabelt, sier direktør i Forbrukerrådet Erik Lund-Isaksen til NTB.Svarer ikkeUndersøkelsen viser at det er store sprik. Audnedal i Vest-Agder tilbød veiledningstime hos økonomisk rådgiver to timer etter henvendelsen, mens i Steinkjer i Nord-Trøndelag var ventetiden opptil seks måneder.- Ære være de kommunene som tar dette alvorlig. De andre kan skamme seg og bør gå hjem og gjøre en bedre jobb, sier Lund-Isaksen.Forbrukerrådet sendte e-poster fra et fiktivt gjeldsoffer til alle landets kommuner, samt alle bydelene i Oslo. Noen kommuner svarte ikke på henvendelsen i det hele tatt, andre brukte urimelig lang tid på å svare, mens atter andre svarte på noe helt annet enn det de ble spurt om.

Nyheter
Næringsliv