- Denne dommen bekrefter det jeg hele tiden har vært redd for

Rune Brynhildsen ble i dag dømt til ti måneders fengsel i Oslo tingrett. Dommen vil bli anket inn for lagmannsretten.

Pr-rådgiver Rune Brynhildsen, tidligere P4-sjef, var sammen med Dag Eriksen tiltalt av Økokrim for misbruk av innsideinformasjon i tre tilfeller. I Oslo tingrett i dag ble Brynhildsen dømt til ti måneders ubetinget fengsel.Han var én av flere tiltalte.I anledning dagens dom, i innsidesaken anlagt av Økokrim, har Brynhildsen følgende kommentarer:"Det som har skjedd i dag har vært mitt store mareritt helt siden jeg ble forelagt den alvorlige siktelsen for nøyaktig 20 måneder siden: Frykten for å ikke bli trodd på min uskyld. Denne dommen bekrefter det jeg hele tiden har vært redd for; at selve siktelsen og senere tiltalen ofte blir påtalemyndighetens eneste bevisgrunnlag."Ifølge dn.no er straffen den strengeste mot innsidehandel i Norge noensinne."Jeg er dypt sjokkert, og forstår ikke at retten kunne komme til en slik avgjørelse. Dommerne har dømt meg utelukkende på indisier, uten et eneste bevis. De har ikke latt tvilen komme tiltalte til gode, slik loven krever. De har endatil akseptert at bevisbyrden er blitt snudd på hodet, og har nærmest forventet at jeg skal måtte bevise min uskyld for å kunne bli frikjent," fortsetter Brynhildsen.Brynhildsen er nå skuffet og har siden siktelsen erklært seg uskyldig i forhold til Økokrims mistanke og senere tiltale. Han mener derfor at tingrettens avgjørelse er feil."Jeg føler en enorm skuffelse, men jeg er også veldig overrasket. Jeg hadde ærlig talt ikke ventet en slik dom etter forsvarerbenkens grundige bevisførsel i retten. Dommen og dens tynne grunnlag gjør meg desto mer kampklar til en ankesak. Vissheten om min uskyld vil aldri bli svekket."Dommen vil bli anket inn for lagmannsretten.