Direktør Orheim utnevnt til ridder

Direktør Olav Orheim er utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden.

Han hedres for sin innsats innenfor polarforskning, og for å ha satt miljøspørsmål på dagsordenen.Olav Orheim har vært direktør ved Norsk Polarinstitutt, og har vært med på oppbyggingen av Polarmiljøsenteret og Polaria i Tromsø. Han har også hatt et fremtredende rolle for norsk forskning i Arktis og Antarktis, noe ordensrådet har lagt vekt på i sin utnevnelse.Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement på Bremuseet i Fjærland torsdag 19. juli, av fylkesmannen Oddvar J. Flæte i Sogn og Fjordane.(©NTB)