Dobler dusøren for Osama bin Laden

Det amerikanske senatet dobler dusøren for Osama bin Laden til 50 millioner dollar.

Beslutningen ble tatt fredag etter en rekke rapporter om at terror- og geriljaorganisasjonen al-Qaida har bygget nye baser, omorganisert ledelsen og nå gjør nye forsøk på å smugle tilhengere inn i USA.Vedtaket om å doble dusøren ble tatt med 87 stemmer mot 1. Senatorene krever at regjeringen heretter må legge fram en rapport hver tredje måned om hvilke framskritt som er gjort i arbeidet med å få has på bin Laden og andre ettersøkte terrorledere.- Al-Qaida er fortsatt den største trusselen mot USA, selv etter disse seks lange årene, etter to kriger, etter at vi har brukt billioner av dollar på kriger og innenlandsk sikkerhet og flere tusen soldater er drept, sier senator Byron Dorgan, som var med på å utforme lovforslaget. (©NTB)