Dof-kontrakter med Aker

Dof Subsea inngår langsiktige avtaler med Aker Oilfield Services.

Dof Subsea ASA har inngått langsiktige certepartier med Aker Oilfield Services Public Ltd. på Kypros for to Subsea Well Intervention-skip, går det frem av en børsmelding.Kontraktene gjelder et skip av Aker OSCV 03 design (120 m LOA) og et skip av Aker OSCV 06 L design (160 m LOA), begge med levering fra verft medio 2009.Dof Subsea ASA er eier av 25 prosent av Aker Oilfield Services Ltd.I tillegg skal Dod Subsea levere ROV`er, survey-tjenester og marint management til Aker Oilfield Services.Skipene er kontrahert av Dofcon AS, et heleid datterselskap av Dof Subsea. Dofcon har ytterligere fem nybygg under konstruksjon, hvorav fire er sluttet på lange kontrakter.