En halv million bedrifter i Norge

Det finnes nesten en halv million bedrifter i Norge. 300.000 av dem har ingen ansatte.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at over tre av fem av norske bedrifter ikke har ansatte. Bare 600 av de 482.598 bedriftene i Norge har over 250 ansatte 1. juli 2007.Det er flest bedrifter i Norge som driver innen forretningsmessig tjenesteyting, utleievirksomhet og eiendomsdrift. Deretter kommer varehandel og jord- og skogbruk. (©NTB)