Fakta om Stockman-feltet

Her kan du lese fakta om Stockman-feltet.

* Stockman-feltet er regnet som verdens største påviste offshore gassfelt. Det er lokalisert på dypvannssokkelen på russisk side av Barentshavet - vel 500 kilometer fra Murmansk.* Feltet antas å inneholde hele 2.500 milliarder kubikkmeter utvinnbar gass - mer enn dobbelt så mye som Norges største gassfelt Troll og hele seks ganger så mye som Ormen Lange.* Totalomkostningene for feltets tre utviklingsfaser anslås til vel 22 milliarder dollar eller rundt 147 milliarder kroner.* Mange oljeselskaper er interessert i Stockman, men trolig vil bare tre eller fire utenlandske selskaper få eierandeler i feltet. Torsdag ble det kjent at det franske selskapet Total vil få 25 prosent av feltet. Den russiske eiersiden vil sitte med majoriteten i Stockman-prosjektet.* Produksjonen på Stockman er ifølge det russiske selskapet Gazprom planlagt å starte allerede i 2010.(Kilde: Petromagasinet/Norsk Hydro) (©NTB)