Falskt firma fikk USA-lisens til atommateriale

Amerikanske etterforskere opprettet et falskt firma og fikk uten store problemer lisens til å kjøpe kjernefysisk materiale til å lage en såkalt skitten bombe.

USAs øverste myndighet for atomsikkerhet i industri og næringsliv ga det falske firmaet lisens etter 28 dager og bare en flyktig undersøkelse, skriver den amerikanske riksrevisjonen GAO (Government Accountability Office) i en rapport.Det var GAO selv som iverksatte undersøkelsen. GAO er et redskap for USAs Kongress og har vidtrekkende fullmakter til å kontrollere hvordan det offentlige USA bruker skattepenger og praktiserer amerikansk lov.Ifølge GAO ble lisens til å få kjøpt kjernefysisk materiale utstedt av USAs Nuclear Regulatory Commission (NRC) etter et par fakser og telefonsamtaler. Så ble tillatelsen sendt i posten til det falske firmaets postboksadresse, uten nærmere kontroll.Etter å ha mottatt lisensen gikk GAOs agenter i gang med å forfalske papiret ved å kopiere og endre sentrale ord og uttrykk. De fjernet restriksjoner som originallisensen inneholdt om hvor mye radioaktivt stoff de fikk kjøpe, og bestilte deretter nok materiale til å lage en såkalt skitten bombe.Men GAO sier at etterforskerne ikke faktisk kom i besittelse av det radioaktive materialet. (©NTB)