Ferjesamband ut på anbud

Ferjesambandet mellom Flakk i Sør-Trøndelag og Rørvik i Nord-Trøndelag skal legges ut på anbud, opplyser Statens vegvesen.

Flakk-Rørvik er et av de tre største ferjesambandene i Midt-Norge. Kontraktsperioden blir åtte år fra 1. januar 2011, og det er forutsatt tre ferjer i sambandet, mot to i dag. Hver ferje får en kapasitet på 110 personbiler. Flakk-Rørvik er et av de tre største ferjesambandene i Midt-Norge. Kontraktsperioden blir åtte år fra 1. januar 2011, og det er forutsatt tre ferjer i sambandet, mot to i dag. Hver ferje får en kapasitet på 110 personbiler. Det er også forutsatt at ferjene i sambandet skal bygges for gassdrift. Konkurranseutsettingen er et ledd i Stortingets vedtak om effektivisering av riksveiferjedriften. Flakk-Rørvik trafikkeres i dag av Fosen Trafikklag ASA. (©NTB)