Flagger i seismikkaksje

Investor står frem med fem prosent av aksjene i Wavefield Inseis.

Fond forvaltet av Audley European Opportunities Master Fund Limited kjøpte fredag 50.000 aksjer i Wavefield Inseis ASA. Ny beholdning er 6.450.400 aksjer, noe som tilsvarer 5,0 prosent av selskapet.Fond forvaltet av Audley European Opportunities Master Fund Limited kjøpte fredag 50.000 aksjer i Wavefield Inseis ASA. Ny beholdning er 6.450.400 aksjer, noe som tilsvarer 5,0 prosent av selskapet.