Forsinkelser for Badger Explorer

- Vi er svært fornøyd med resultatene av system integrasjonstestene så langt, selv om vi har erfart litt forsinkelser, sier Badger Explorer-sjef Kjell Erik Drevdal

Badger Explorer ASA er nå i sluttfasen av fullskala integrert system funksjonstest av sin revolusjonerende letemetode Badger Explorer og forventer å ferdigstille testene i løpet av juli, fremgår det av en melding. Badger Explorer ASA er nå i sluttfasen av fullskala integrert system funksjonstest av sin revolusjonerende letemetode Badger Explorer og forventer å ferdigstille testene i løpet av juli, fremgår det av en melding. Alle del-systemtestene har så langt vært vellykket og gjennomført i henhold til plan. I den senere tid er det imidlertid erfart en del forsinkelser fra underleverandører, som igjen har ført til en forsinkelse i fremdriften på totalt seks uker for denne fasen, opplyses det.- Vi er svært fornøyd med resultatene av system integrasjonstestene så langt, selv om vi har erfart litt forsinkelser fra våre leverandører i den senere tid. Testene så langt bekrefter system designet, sier Badger Explorer-sjef Kjell Erik Drevdal.