Hurtigruten-selskap billigst

Hurtigruten-selskap hdde den laveste prisen i tre anbudskonkurranser i nordre Nordland.

AS TIRB, som er eid med 71,30 prosent av Hurtigruten ASA, har laveste pris i tre anbudskonkurranser i nordre Nordland. Tilbudene er gitt gjennom datterselskapet Ofotens Bilruter AS i Narvik, og gjelder bussruter i Ofotenområdet, Ballangen og Nord-Salten. AS TIRB, som er eid med 71,30 prosent av Hurtigruten ASA, har laveste pris i tre anbudskonkurranser i nordre Nordland. Tilbudene er gitt gjennom datterselskapet Ofotens Bilruter AS i Narvik, og gjelder bussruter i Ofotenområdet, Ballangen og Nord-Salten. Selskapet trafikkerer i dag deler av rutene. Kontraktssummen er totalt på om lag 31 millioner kroner og varigheten på kontraktene er syv år, fra mars 2008.Myndighetene har tre måneder på å sjekke at alle formelle og tekniske krav i konkurransegrunnlaget er oppfylt, og vil ta en endelig avgjørelse innen den tid.