Hydro avviser lovbrudd

Styret i Norsk Hydro brøt ikke loven da det avviklet konsernets opsjonsprogram, konkluderer juristene til konsernet.

Næringsliv

Norsk Hydro anser seg nå ferdig med saken rundt opsjonsordningen, hvis avvikling førte til at 35 ledere kan innkassere til sammen 210 millioner kroner.- Man kan alltids beklage all denne oppstandelsen som ingen er tjent med, men Norsk Hydro har forholdt seg til de retningslinjer og regler som foreligger, sier informasjonssjef Thomas Knutzen til NTB.I konsernets ledelse blir vurderingen som juridisk avdeling gjorde fredag ansett som en kvalitetssikring av beslutningen styret fattet da ordningen skulle avvikles.- Det er allmenn oppslutning om at man skal overholde inngåtte avtaler, sier Knutzen.Massiv kritikkEtter massiv kritikk for utbetalingene - og ikke minst påstander om at manøveren brøt med allmennaksjeloven - har Hydros jurister fredag vurdert den juridiske siden.De konkluderer med at programmet er i samsvar med aksjeloven slik den lød da programmet ble opprettet.- Hydros opsjonsordning ble innført i 2001 og har i tråd med tidligere lovgiving ikke vært behandlet av generalforsamlingen. Hydros styre har derfor i forbindelse med avviklingen av opsjonsordningen ikke gått ut over retningslinjer gitt av generalforsamlingen, men har opptrådt innenfor rammen av det som tilligger styret å beslutte, sier styreleder Jan Reinås i en kommentar.Regjeringen kritiskRegjeringen har vært svært kritisk til opsjonsordningen i Hydro, og ikke minst millionutbetalingen den har ført til.- Det ser ut som om styret har opptrådt i tråd med våre forutsetninger, sier statssekretær Rikke Lind i Nærings- og handelsdepartementet til NTB. Hun fikk den juridisk vurderingen sent fredag ettermiddag og kommer til å la den juridiske avdelingen i departementet gå igjennom den.- Vi tar rapporten til orientering. Jeg kan ikke gi noen endelig kommentar til dette nå, sier hun.Det er imidlertid på det rene at det ikke blir aktuelt for staten å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for behandling av saken, slik Fremskrittspartiet har krevd.- UlovligJurister Aftenposten har snakket hevder at utbetalingene bryter med allmennaksjeloven og de retningslinjene generalforsamlingen har gitt styret. Der heter det blant annet at årlig uttak ikke må overstige en årslønn.Flere av lederne har tatt ut flere ganger sin egen årslønn i forbindelse med avviklingen.I allmennaksjeloven heter det at generalforsamlingen skal godkjenne retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til selskapets toppledelse for kommende regnskapsår. Et av spørsmålene har vært om styret hadde myndighet til å betale ut så store summer i forbindelse med avviklingen av opsjonene, eller om det burde vært behandlet av selskapets generalforsamling.Hydro påpeker at det ikke ble drøftet opsjonsordninger for neste regnskapsår i generalforsamlingen fordi det uansett ikke var aktuelt å opprette noen ny ordning. Dermed har styret heller ikke handlet uten fullmakt, mener juristene.- Denne bestemmelsen peker framover og ikke bakover, sier Knutzen. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv