I.M. Skaugen: - Tilfredsstillende kvartal

I.M. Skaugen mener andre kvartal var tilfredstillende.

Rederiet I.M. Skaugen skriver i rapporten for andre kvartal at kvartalet var tilfredstillende. Gasstransportaktivitetene i Norgas var tilfredstillende, med nesten full utnyttelse av flåten, opplyses det. Men driftskostnadene var høyere, med påfølgende økte break-even-nivåer. Rederiet I.M. Skaugen skriver i rapporten for andre kvartal at kvartalet var tilfredstillende. Gasstransportaktivitetene i Norgas var tilfredstillende, med nesten full utnyttelse av flåten, opplyses det. Men driftskostnadene var høyere, med påfølgende økte break-even-nivåer. Skaugen PetroTrans, som frakter olje og LNG fra skip til skip, sliter med mangel på fartøy til en akseptabel pris, men Skaugen Marine Construction, skipsbyggingsvirksomheten i Kina, forventer økte byggekostnader fremover, melder Reuters.