Kjøper egne aksjer for 118 millioner

Aker Yards har kjøpt en stor post i eget selskap.

Aker Yards har ifølge en børsmelding kjøpt 1.500.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 78,65 kroner per aksje. Ny beholdning er 4.000.000 egne aksjer, tilsvarende 3,52 prosent av totalt utestående aksjer selskapet.Aker Yards har ifølge en børsmelding kjøpt 1.500.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 78,65 kroner per aksje. Ny beholdning er 4.000.000 egne aksjer, tilsvarende 3,52 prosent av totalt utestående aksjer selskapet.