Klargjør for ryddeaksjon i fiskerinæringen

Avfall fra fiskerinæringen skal ryddes opp i 2008. Kysten skal støvsuges for gammelt skrot, ifølge næringen selv.

Aksjonen omfatter både oppdrettsnæringen og den tradisjonelle fiskerinæringen i Norge, som gjennom årene har avleiret mye skrot både på land og på havbunnen. Det dreier seg om fiskegarn, oppdrettsnøter, tau, merder, blåser og annet utstyr. Bare når det gjelder plastavfall er mengden anslått til å ligge mellom 12.000 og 20.000 tonn i året.RessurserDet er Aina Valland i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Edel Åsjord i Norges Fiskarlag som holder i tømmene for prosjektet, som skal sluttføres i løpet av året.KostnaderHvilken gulrot som skal brukes for å få fiskere og oppdrettere til å holde det ryddig og rent rundt eget arbeidsmiljø, er det ikke konkludert med. Det har blant annet vært forbundet med store kostnader å bli kvitt gamle nøter, og det er neppe noen stor hemmelighet at havet har vært søppelplass for både det ene og det andre opp gjennom årene. Om det nå skal bli fritt å levere garn til gjenbruk eller destruksjon kan ikke Valland si noe om foreløpig.Fiskeriminister Helga Pedersen (Ap) sier i en kommentar at hun er glad for at næringen selv tar initiativ til opprydding av gammelt utstyr og utvikling av returordninger. Hun sier at hun har store forventninger til prosjektet.Arbeidet som starter i praksis i 2008 er en samordning av to prosjekter: «Hold oppdretts-Norge rent» og «Kystens returordninger - retursystem for fiskeredskap i plast. (©NTB)»