Kommunetopp inhabil i drosjesaker

Oslo kommunes øverste politiske ansvarlige for samferdsel er kjent inhabil i alle saker som har med taxinæringen å gjøre.

Tips fra en drosjeeier som nylig søkte om å opprette en egen drosjesentral førte til at kommunaldirektør for miljø og samferdsel, Jo Frisch, ble erklært inhabil i alle drosjesaker.Årsaken er at han er gift med direktøren i ett av Oslo Taxis datterselskaper, skriver Aftenposten.Nå må byrådsavdelingen gå gjennom og vurdere samtlige drosjesaker hvor Frisch har hatt en rolle, men byrådsleder Erling Lea (H) synes ikke det er merkelig at Frisch ikke selv har erklært seg inhabil i disse sakene.- Dette er jo basert på skjønn, mener Lae.Samtidig utvides granskingsmadatet til PricewaterhouseCoopers (PWC), der korrupsjonsjeger Helge Kvamme først var hyret inn for å se på samferdselsetatens rolle i en krangel om organisering av drosjetrafikken på Gardermoen.Nå skal PWC ta for seg hele etatens rolle og blant annet se på tildeling av drosjeløyver.- Det har kommet inn tips og varsling som vi tar alvorlig. Vi skal komme til bunns i denne saken og vil ha avdekket eventuell ukultur, sier Lae. (©NTB)