Ledere blåser i konkurranseloven

Sju av ti næringslivsledere tror det skjer brudd på konkurranseloven i deres egen bransje, men bare et fåtall tar grep.

Hele 60 prosent av næringslivstoppene oppgir at deres bedrift ikke har interne rutiner og retningslinjer som skal hindre at bedriften bryter konkurranseloven. Hele 60 prosent av næringslivstoppene oppgir at deres bedrift ikke har interne rutiner og retningslinjer som skal hindre at bedriften bryter konkurranseloven. Samtidig mener over 70 prosent at det forekommer lovbrudd i egen bransje, og 20 prosent mener at det skjer i stor eller svært stor grad.Det viser en undersøkelse Norstat har foretatt for advokatfirmaet Wikborg Rein blant 600 næringslivsledere, skriver Dagens Næringsliv.30 prosent av lederne sier at de i liten eller svært liten grad kjenner til kravene i loven som ble endret til det strengere i 2004. (©NTB)