Maaseide Holding med 57,6 millioner kroner i overskudd

Maaseide Holding fikk et overskudd på hele 57,6 millioner kroner i 2006.

2006-regnskapet til Maaseide Holding as viser et overskudd på hele 57,6 millioner kroner, skriver ABC Nyheter. Hovedårsaken er at selskapet i fjor solgte aksjene sine i entreprenørbedriften Malthus as for 58,2 millioner."Selskapet forvalter eierinteresser i Malthus Eiendom as og Malthus as, med intensjon om å videreforedle de verdier dette representerer," heter det i årsberetningen til Maaseide Holding as.- Det er ikke her mine virkelige verdier ligger. Dette er verdier min far, som var sentral i oppbyggingen av Malthus AS, har skapt, sier Bjørn Maaseide til ABC Nyheter. Selskapet eies av søsknene Bjørn, Oscar, Anne Marie og Kathrine. Søsknene eier en fjerdedel hver.