Mer action i tankmarkedet

Det er sluttet syv VLCC-er fra Gulfen i dag. Slik går ratene.

Det er sluttet syv VLCC-er østover fra Gulfen, melder Reuters. Ratene ligger fra WS 55 til WS 58. I går lå høyeste rate østover på WS 62,5. Det er sluttet syv VLCC-er østover fra Gulfen, melder Reuters. Ratene ligger fra WS 55 til WS 58. I går lå høyeste rate østover på WS 62,5. Et skip til US Gulf får WS 47,5, mens et skip går til vestkysten av USA. Her er raten på WS 65.