Ny Scorpion-rigg

Scorpion Offshore har bestilt ny jackup-rigg for nesten én milliard kroner.

Scorpion Offshore opplyser at selskapets heleide datterselskap Scorpion International bygger en ny jackup-rigg. Denne skal bygges ved Lamprell Energys anlegg i De forente arabiske emirater. Scorpion Offshore opplyser at selskapets heleide datterselskap Scorpion International bygger en ny jackup-rigg. Denne skal bygges ved Lamprell Energys anlegg i De forente arabiske emirater. Riggen koster 168 millioner dollar, noe som tilsvarer en knapp milliard. Kostnader til borerør og håndteringsutstyr kommer i tillegg.Det opplyses at riggen er av typen LeTourneau Super 116E "ultra-premium".