Nye millioner til Bjørge

Bjørge melder om nye kontrakter innen kran og løfteteknikk.

Bjørge har gjennom seksjonen Kran & Løfteteknikk inngått avtale om leveranse av ekspertise i form av prosjektledelse, innkjøp og offshoreinstallasjon i forbindelse med løfting av risere på Kristin-plattformen. Bjørge har gjennom seksjonen Kran & Løfteteknikk inngått avtale om leveranse av ekspertise i form av prosjektledelse, innkjøp og offshoreinstallasjon i forbindelse med løfting av risere på Kristin-plattformen. Seksjonen Kran og Løfteteknikk har i tillegg inngått avtaler om leveranser for ExxonMobil i forbindelse med montering av livbåtvinsjer, årlig kontroll og RCM-analyser. Leveransene inngår som en del av eksisterende samarbeidskontrakt som Bjørge innehar sammen med Specialist Maintenance Services Ltd i Aberdeen.Avtalene er for Bjørge viktige og er med på å befeste selskapets ledende posisjon som leverandør av krantjenester på sentrale områder for selskapet, heter det i en melding.Leveransene skal sluttføres i løpet av 2007, og har for Bjørge en antatt verdi på 10-15 millioner kroner.