Nye VLCC-er til Kina

Fem stortankere er sluttet i dag. Ratene til Kina er stigende.

Næringsliv

Fem VLCCer er sluttet fra Gulfen onsdag, hvorav to til Kina med hhv. 260.000 og 270.000 tonn råolje - begge til raten WS 59,5. Meglere opplyser til Reuters lasting hhv. 14. og 17. august.Mandag ble det ifølge nyhetsbyrået oppgitt en rate på tilsvarende strekning på WS 53,5.Resten er sluttet til US Gulf, med 273-280.000 tonn råolje - alle til raten WS 45 og lasting 14.-21. august.

Nyheter
Næringsliv