Nyetableringer halvert siden i fjor

I første halvår i år ble det registrert 17.687 nye foretak her i landet, noe som er en halvering siden i fjor.

Forklaringen er at det i fjor ble registrert ekstra mange nye foretak på grunn av skattereformen og den såkalte overgangsregelen. Forklaringen er at det i fjor ble registrert ekstra mange nye foretak på grunn av skattereformen og den såkalte overgangsregelen. Første halvår ble 6.467 foretak slettet, noe som gir en netto tilvekst på over 11.000 foretak, viser halvårsstatistikken fra Foretaksregisteret i Brønnøysund.Blant de nye foretakene var det flest aksjeselskaper med 10.102 nyregistreringer, mens det ble registrert 3.574 enkeltforetak. Samtidig ble det slettet henholdsvis 3.089 aksjeselskap og 2.440 enkeltforetak, skriver Brønnøysundregistrene i en pressemelding.De leste nyregistreringer finner vi naturlig nok i Oslo, 3.477 foretak, med Akershus og Hordaland på de neste plassene, henholdsvis med 1.892 og 1.661 nyregistreringer. De samme fylkene ligger også øverst på listen over slettinger.Ved utgangen av juni var det til sammen registrert 394.280 foretak i Foretaksregisteret. Aksjeselskaper utgjør 199.366 registreringer, mens 128.225 foretak er registrert som enkeltperson foretak. (©NTB)