- P4 har brutt loven

Medietilsynet mener P4 har brutt regler i kringkastings-lovgivningen.

Medietilsynet har i en foreløpig vurdering konkludert med at P4 har brutt reglene i kringkastings-lovgivningen når det gjelder sponsoridentifisering. Det var i forbindelse med kontroll av programpostene "Trafikkmeldingene" og "P4-sporten" at bruddene ble avdekket. Medietilsynet har i en foreløpig vurdering konkludert med at P4 har brutt reglene i kringkastings-lovgivningen når det gjelder sponsoridentifisering. Det var i forbindelse med kontroll av programpostene "Trafikkmeldingene" og "P4-sporten" at bruddene ble avdekket. Medietilsynet har kontrollert P4s sendinger mandag 12. mars 2007 (kl. 1700-1715), mandag 19. mars 2007 (kl. 0700-0715) og onsdag 21. mars 2007 (kl. 0700-0715).Kontrollen avdekket at det i forbindelse med programpostene Trafikkmeldingene og P4-sporten ble presentert sponsoridentifikasjoner som etter Medietilsynets foreløpige vurdering er i strid med reglene i lov og forskrift om kringkasting med hensyn til identifisering av sponsorer for program.Programmene Trafikkmeldingene og P4-sporten er i henhold til opplysninger fra P4 sponset av både Fresh AS og AS Norske Shell. Identifiseringen av sponsor for disse programmene er "Fresh - mat og drikkeleverandøren på Shell". Spørsmålet saken reiser er hvorvidt denne identifikasjonen er i tråd med gjeldende regelverk i kringkastingslovgivningen.Tilsynet har gitt P4 et varsel om sanksjon. Sanksjon kan bli gitt i form av advarsel eller et skjønnsmessig fastsatt overtredelsesgebyr. P4 har fått frist til 24. juli 2007 med å komme med en uttalelse. Medietilsynet vil deretter ta saken opp til endelig vurdering.