Polske borgere velger Norge

Antall utlendinger med arbeidstillatelse i Norge har aldri vært høyere. Både når det gjelder arbeidsinnvandring og familieinnvandring er polske borgere øverst på statistikken.

Halvårsstatistikken fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at arbeidsinnvandringen har økt med 71 prosent. Samtidig har antallet familieinnvandringer for polske borgere økt med 78 prosent.- Vi ser at flere polske arbeidsinnvandrere velger å arbeide i Norge i lengre tid enn det som var vanlig tidligere. Det er derfor naturlig at flere velger å ta med seg familiene sine, sier Ida Børresen, direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI).Ved utgangen av første halvår hadde 75.000 utlendinger arbeidstillatelse i Norge. På samme tidspunkt i 2006 var antallet 43.500.48.000 av dem med arbeidstillatelse kommer fra de nye EØS-landene.Nesten en firedel av arbeidsinnvandrerne jobber i bygg- og anleggsbransjen. Et stort flertall av alle arbeidstillatelsene, 81 prosent, er det menn som har. Innen formidling og utleie av arbeidskraft og bygg- og anleggsvirksomhet er andelen menn særlig høy, over 90 prosent. Kvinnene arbeider hovedsakelig med helse- og sosialtjenester, undervisning og offentlig administrasjon.Til sammen er det gitt 25.500 nye arbeidstillatelser så langt i år, noe som er en økning på 43 prosent sammenlignet med første halvår i fjor.- Norge har et stort behov for arbeidskraft, og dette gjør det nødvendig for arbeidsgivere å rekruttere fra utlandet, sier Morten Hansen, fungerende avdelingsdirektør i UDI. (©NTB)